Sněmovní tisk 700/0, část č. 1/4
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070000.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t070000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0700a0.pdf (Dokument PDF, 124 KB)t0700a0.doc

Rozesláno poslancům

22. ledna 2016 v 11:50
ISP (příhlásit)