Sněmovní tisk 854/0, část č. 1/6
Novela z. o státní sociální podpoře

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085400.pdf (Dokument PDF, 394 KB)t085400.docx
t0854a0.pdf (Dokument PDF, 730 KB)t0854a0.docx (Dokument DOCX, 79 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0854b0.pdf (Dokument PDF, 358 KB)t0854b0.docx (Dokument DOCX, 53 KB)

Rozesláno poslancům

30. června 2016 v 15:13
ISP (příhlásit)