Sněmovní tisk 404/0, část č. 1/4
Novela z. o hl. m. Praze

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040400.pdf (Dokument PDF, 417 KB)t040400.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0404a0.pdf (Dokument PDF, 227 KB)t0404a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

19. února 2019 v 12:08
ISP (příhlásit)