Sněmovní tisk 635/0, část č. 1/4
Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t063500.pdf (Dokument PDF, 373 KB)t063500.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0635a0.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t0635a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

1. listopadu 2019 v 9:29
ISP (příhlásit)