Sněmovní tisk 844/0
Protokol o výsadách a imun. Mez. úřadu pro mořské dno
ISP (příhlásit)