Organizační výbor
Usnesení č. 269 (12. dubna 2000)

Související sněmovní tisky

574 Návrh zákona o přijímání a vyřizování stížností

575 Návrh novely zákona o ochraně utajovaných skutečností

593 Účetní závěrka a výroční zpráva FDM za rok 1999

594 Konsolidovaná účetní závěrka FDM za rok 1999
ISP (příhlásit)