Usnesení PS č. 1426

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (21. února 2001)
ISP (příhlásit)