Usnesení PS č. 1440

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení (23. února 2001)
ISP (příhlásit)