Usnesení PS č. 147

k vládnímu návrhu zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení (3. února 1999)
ISP (příhlásit)