Usnesení PS č. 1531

k vládnímu návrhu zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 878/ - prvé čtení (11. dubna 2001)
ISP (příhlásit)