Usnesení PS č. 1666

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení (3. července 2001)
ISP (příhlásit)