Usnesení PS č. 1738

k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí, provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy /sněmovní tisk 1095/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (16. října 2001)
ISP (příhlásit)