Usnesení PS č. 306

k vládnímu návrhu zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - třetí čtení (3. června 1999)
ISP (příhlásit)