Usnesení PS č. 366

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení (1. července 1999)
ISP (příhlásit)