Usnesení PS č. 421

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/ - třetí čtení (9. července 1999)
ISP (příhlásit)