Usnesení PS č. 574

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení (9. listopadu 1999)
ISP (příhlásit)