Usnesení PS č. 624

k návrhu poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení (2. prosince 1999)
ISP (příhlásit)