Usnesení PS č. 902

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 219/6/ - vrácený Senátem (4. dubna 2000)
ISP (příhlásit)