Organizační výbor
Usnesení č. 570 (30. března 2006)

Související sněmovní tisky

1263 Zpráva o stavu vysílání Rady RTV za rok 2005

1268 Vl.n. na zapojení ČR do 7. rotace Sil rychlé reakce

1269 Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil ve 4. čtvrtletí 2005

1270 Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů

1271 Rozh.vl. o přel. a přistáních letadel ozbroj.sil na území ČR
ISP (příhlásit)