Usnesení PS č. 1018

k vládnímu návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení (1. dubna 2004)
ISP (příhlásit)