Usnesení PS č. 1279

k vládnímu návrhu zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - třetí čtení (24. září 2004)
ISP (příhlásit)