Usnesení PS č. 1399

k návrhu poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 643/ - třetí čtení (26. listopadu 2004)
ISP (příhlásit)