Usnesení PS č. 142

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení (17. října 2002)
ISP (příhlásit)