Usnesení PS č. 189

k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení (29. listopadu 2002)
ISP (příhlásit)