Usnesení PS č. 2083

k vládnímu návrhu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - třetí čtení (20. prosince 2005)
ISP (příhlásit)