Usnesení PS č. 2161

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/5/ - vrácenému Senátem (3. února 2006)
ISP (příhlásit)