Usnesení PS č. 2442

k návrhu poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - třetí čtení (26. dubna 2006)
ISP (příhlásit)