Usnesení PS č. 481

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995 /sněmovní tisk 198/ - druhé čtení (21. května 2003)
ISP (příhlásit)