Usnesení PS č. 504

k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - třetí čtení (22. května 2003)
ISP (příhlásit)