Usnesení PS č. 584

k návrhu poslanců Zdeňka Koudelky, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) /sněmovní tisk 234/ - třetí čtení (2. července 2003)
ISP (příhlásit)