Usnesení PS č. 625

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení (24. července 2003)
ISP (příhlásit)