Usnesení PS č. 723

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - třetí čtení (30. října 2003)
ISP (příhlásit)