Usnesení PS č. 874

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - prvé čtení (18. prosince 2003)
ISP (příhlásit)