Usnesení PS č. 993

k vládnímu návrhu zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení (26. března 2004)
ISP (příhlásit)