Usnesení PS č. 1393

k vládnímu návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. září 2009)
ISP (příhlásit)