Usnesení PS č. 440

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení (24. října 2007)
ISP (příhlásit)