Usnesení PS č. 601

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (30. ledna 2008)
ISP (příhlásit)