Usnesení PS č. 609

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení (1. února 2008)
ISP (příhlásit)