Usnesení PS č. 846

k vládnímu návrhu zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení (25. června 2008)
ISP (příhlásit)