Usnesení PS č. 1237

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení (11. července 2012)
ISP (příhlásit)