Usnesení PS č. 1327

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. září 2012)
ISP (příhlásit)