Usnesení PS č. 1441

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/3/ - vrácenému Senátem (19. prosince 2012)
ISP (příhlásit)