Usnesení PS č. 180

k Návrhu nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie /kód dokumentu 11805/10, KOM(2010) 350 v konečném znění/ /sněmovní tisk 187-E/ (9. prosince 2010)
ISP (příhlásit)