Usnesení PS č. 251

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení (17. prosince 2010)
ISP (příhlásit)