Usnesení PS č. 410

k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/ (23. března 2011)
ISP (příhlásit)