Usnesení PS č. 496

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení (6. května 2011)
ISP (příhlásit)