Usnesení PS č. 705

k vládnímu návrhu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení (21. září 2011)
ISP (příhlásit)