Usnesení PS č. 811

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000 /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení (27. října 2011)
ISP (příhlásit)