Usnesení PS č. 880

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení (8. prosince 2011)
ISP (příhlásit)