Usnesení PS č. 965

k vládnímu návrhu zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (16. prosince 2011)
ISP (příhlásit)